пнлаш
ХМЯРХРСРНБ Х СВХКХЫ

йюрс цю йюрс цю йюрс цю йюрс цю йюрс цю
йх цбт йюх йюх йюх цсюо
ббхю ХЛ фСЙНБЯЙНЦН ббхю ХЛ фСЙНБЯЙНЦН бхю ХЛ цЮЦЮПХМЮ кйбхю йббю
пНЛА бс убюся яюс лцю пюсяя гЮ НЙНМВЮМХЕ СВХКХЫЮ
бюрс бюрс бюрс бюрс бюрс
юЙЮДЕЛХЪ цю юЙЮДЕЛХЪ цю юЙЮДЕЛХЪ цю юЙЮДЕЛХЪ цю юЙЮДЕЛХЪ цю
люх люх люх люх пкрс цю
пйхх цю пйхх цю пйхх цю пйхх цю пйхх цю
якс цбт якс якс лцрс цю лцрс цю
люрх люрх люрх пюсяя пюсяя
кхюо кхюо кхюо кхюо кхюо
йкс цю йкс цю йкс цю йПюс цю мЕХГБЕЯРМШИ
йПЮЯМНЪПЯЙНЕ СВХКХЫЕ цю. 1983 ЦНД. рюрс цю бюск бюс цбт  

Сайт управляется системой uCoz